معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اطلاعیه مربوط به آخرین مهلت دفاع از پایان نامهدفتر برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی
اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)معاونت آموزشی
فرم محاسبه حق جذب سالیانه اعضای محترم هیات علمیمعاونت آموزشی
فرمهای جدید ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمیکارگزینی هیات علمی
ابلاغ آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاههاکارگزینی هیات علمی
فرمهای تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی‎کارگزینی هیات علمی
فرم ویژه تقاضای عضویت در هیئت علمیکارگزینی هیات علمی
فرم قرارداد حق التدریسکارگزینی هیات علمی
فرم شماره 1 (گزینش)کارگزینی هیات علمی
بخشنامه الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکتراکارگزینی هیات علمی
فرم درخواست ترفیع واحد کرمانکارگزینی هیات علمی
فرم ترفیع واحدهای استانکارگزینی هیات علمی
فرم اعلام آمادگی آزمون جامع دکترادفتر برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی