معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)