معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم محاسبه حق جذب سالیانه اعضای محترم هیات علمیمعاونت آموزشی
اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگی دفاع (نیمسال اول ۹۷-۹۶)معاونت آموزشی
اطلاعیه مربوط به آخرین مهلت دفاع از پایان نامهدفتر برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی
فرم اعلام آمادگی آزمون جامع دکترادفتر برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی
فرم ترفیع واحدهای استانکارگزینی هیات علمی
فرم درخواست ترفیع واحد کرمانکارگزینی هیات علمی
بخشنامه الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکتراکارگزینی هیات علمی
فرم شماره 1 (گزینش)کارگزینی هیات علمی
فرم قرارداد حق التدریسکارگزینی هیات علمی
فرم ویژه تقاضای عضویت در هیئت علمیکارگزینی هیات علمی
فرمهای تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی‎کارگزینی هیات علمی
ابلاغ آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاههاکارگزینی هیات علمی
فرمهای جدید ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمیکارگزینی هیات علمی