معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

کاردانی ناپیوسته

۱- معماری -۲- حسابداری ۳- بهداشت خانواده ۴- تربیت بدنی -مربیگری ۵- علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر ۶- کاردانی فنی عمران -ساختمانهای بتنی ۷- کاردانی فنی معدن -استخراج معادن زغال سنگ ۸- معماری سنتی ۹- تربیت معلم آموزش علوم تجربی ۱۰- تربیت معلم آموزش دینی وعربی ۱۱- تربیت معلم آموزش ریاضی ۱۲- امورمالی ومالیاتی ۱۳- آموزش ابتدایی