معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره پذیرش و ثبت نام

نام: مرحمت
نام خانوادگی: اشرف زاده
سمت: رییس اداره پذیرش وثبت نام
رشته تحصیلی: شیمی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره (۴) طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۷۴۵
تلفن مستقیم: ۳۴۳۱۳۲۱۷۴۵
آدرس پست الکترونیک: marhamat.ashrafzade@yahoo.com
سوابق اجرایی و پژوهشی: کارشناس آموزش رشته علوم اجتماعی-رئیس اداره پذیرش وثبت نام