معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

صفحات مرتبط

اداره کارگزینی هیات علمی

نام: نرگس

نام خانوادگی: دهقان

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

محل استقرار: ساختمان اداری (شماره ۴) طبقه اول

سمت: رییس اداره کارگزینی هیئت علمی

تلفن داخلی :۱۷۴۱

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۱۷۴۱