معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره سنجش و نظارت

 

 

 

نام: علی

نام خانوادگی: معین الدینی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

سمت: مسئول دفتر سنجش ونظارت

تلفن داخلی :۱۳۰۵

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۳۰۵