معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

صفحات مرتبط

  • - معرفی مدیرکل امورآموزشی

معرفی مدیرکل امورآموزشی

نام: لاله
نام خانوادگی: لری دشتبان
سمت: مدیرکل امور آموزشی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس روانشانسی
محل استقرار دفتر: اساختمان اداری شماره۴
تلفن داخلی: ۱۷۵۲
تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۵۲۳۴۳۱۳۲۱۵۱۲
آدرس پست الکترونیک: lalehlorie@yahoo.com
سوابق اجرایی و پژوهشی: مسئول امور فارغ التحصیلان-مدیرامور اموزشی