معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

صفحات مرتبط

  • - معاونین پیشین

معاونین پیشین

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب مدت مسئولیت
۱ اقای دکتر محمد قزل ایاغ - -
۲ اقای محمد حسن نوری - -
۳ اقای مهندس رضا طالبی زاده - -
۴ اقای دکتر حمید بدیعی ۷۳/۰۸/۰۵ تا ۷۶/۱۰/۰۸ ۳ سال
۵ اقای دکتر محمدحسین متقی پیشه ۷۶/۰۷/۰۲ تا ۷۹/۰۷/۰۱ ا سال
۶ اقای مجید غلامحسین پور ۷۹/۰۷/۰۱ تا ۸۱/۰۶/۰۴ ۳ سال
۷ اقای دکتر محمد مهدی متقی پیشه ۸۱/۰۸/۲۰ تا ۸۳/۰۷/۲۷و۸۸/۰۹/۰۳ تا ۸۹/۰۹/۰۹ ۳ سال
۸ اقای دکتر ارشام برومند سعید ۸۳/۰۷/۲۷ تا ۸۶/۰۷/۰۹ ۳ سال
۹ اقای دکتر امید طیاری ۸۶/۰۶/۱۷ تا ۸۸/۰۹/۰۳و۸۹/۱۰/۰۴ تا ۹۲/۰۴/۲۹ ۶سال
۱۰ اقای دکتر محمد مهدی فروغی ۲۲/‏۵/‏۹۲ تا ۲۶/‏۰۱/‏۹۷‬ ۵سال
۱۱ آقای دکتر یاسر سالاری