معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره امتحانات وثبت نمرات

نام:حمیدرضا

نام خانوادگی:مشایخی

سمت:کاردان اموزش

مدرک تحصیلی:فوق دیپلم حقوق

محل استقرار:ساختمان اداری شماره 4 طبقه اول

تلفن داخلی:1779

تلفن مستقیم:03431321779