نوع خبر 
 
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
پنجشنبه 1 مرداد 1394  14:19

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 4 اسفند 1395  16:15:44
تعداد بازديد از اين خبر : 20196
کدخبر : 59
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :