نمایش بر اساس 
 فرم ترفیع واحدهای استان
دوشنبه 16 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست ترفیع واحد کرمان
دوشنبه 16 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکترا
شنبه 7 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 ابلاغ آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاهها
شنبه 7 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 فرمهای جدید ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی
شنبه 7 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 فرمهای تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی‎
شنبه 7 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم ویژه تقاضای عضویت در هیئت علمی
شنبه 7 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم قرارداد حق التدریس
شنبه 7 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم شماره 1 (گزینش)
شنبه 7 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :