نام:زهرا

نام خانوادگی:ابوتراب زاده منصوری

سمت:مسئول بایگانی آموزش

محل استقرار:ساختمان اداری (شماره1) طبقه همکف

تلفن داخلی:1507

تلفن مستقیم: 03431321507

مدرک تحصیلی:فوق دیپلم

رشته تحصیلی:مدیریت

 

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :