نام: لاله
نام خانوادگی: لری دشتبان
سمت: مدیرکل امور آموزشی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: اداره کل اموزش طبقه همکف
تلفن داخلی: 1512
تلفن مستقیم: 3431321512
آدرس پست الکترونیک: lalehlorie@yahoo.com
سوابق اجرایی  و پژوهشی: مسئول امور فارغ التحصیلان-مدیرامور اموزشی
 
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 اداره پذیرش و ثبت نام
 اداره امتحانات و ثبت نمرات
 اداره امور آموزشی
 مسئول بایگانی آموزش
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :